top of page

Til deg som er arrangør

Det er en lav terskel for å delta med et arrangement under Holmestrand kulturfestival. Har du et arrangement du ønsker å ha under "festivalparaplyen", ta kontakt med oss på: holmestrandkf@gmail.com

Slik får du ditt arrangement lagt ut på
festivalens nettside

Vi henviser gjerne til ditt arrangement.

Det vi trenger fra deg er:

  • Navn på arrangementet

  • Dato og klokkeslett

  • Hvor arrangementet finner sted

  • Kort beskrivende tekst på 50-60 ord

  • Billettpris (hvis aktuelt)

  • 1 stk bilde (optimalt sett i 4:3 format)

  • Lenke til DIN arrangements- og evt. billettsalgsside*
     

* Har du ikke egne nettsider med informasjon å henvise til, er det kun informasjonen i punktene over som publiseres på kulturfestivalens nettsider.

Festival Crowd
bottom of page